آقای دکتر محمود کوشش صبا

دکتر محمود کوشش صبا

آقای دکتر محمود کوشش صبا

Dr. Mahmoud Kosheshsaba

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمود کوشش صبا در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان، سنندج اردیبهشت 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برهمکنش خاکپوش سفید و زمان کاربرد نیتروژن در آخر فصل رشد بر گلدهی و اجزاء عملکرد توت فرنگی (Fragaria × ananassa Duch.) در بهار سال بعد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 2
2 مطالعه اولیه در زمینه امکان سنجی استفاده از تصویربرداری نور تک فام متمرکز جهت اندازه گیری غیرمخرب رنگ گوشت میوه سیب (دریافت مقاله) فناوری آزمونهای غیرمخرب دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر برخی از اسانس های گیاهی و نانو ذرات نقره بر ماندگاری و کیفیت گل شاخه بریدنی ژربرا (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
2 اثر سدیم نیتروپروسایدSNP بر باززایی دو رقم انگور در شرایط درون شیشهای (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 اثر کربوهیدرات فروکتوز بر باززایی و پرآوری دو رقم انگور (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 اثرکود بیولوژیک و هیومیک اسید بر خصوصیات رویشی توت فرنگی کوئین الیزا تحت کاربرد مالچ (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 استراتژی کاربرد دی اکسید کربن در گلخانه های تجاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای
6 بررسی اثر هیومیک اسید بر برخی صفات بیوشیمیایی در توت فرنگی رقم پاروس تحت کاربرد مالچ (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 بررسی راههای مقابله با خسارت سرمازدگی در انگور (دریافت مقاله) همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی
8 تأثیر انبار سرد بر خصوصیات کیفی و بیوفیزیکوشیمیایی برخی ارقام تجاری سیب (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن
9 تعیین خود و دگر(نا)سازگاری برخی از ارقام گلابی آسیایی Pyrus serotina Rehd و ارقام گلابی بومی ایران Pyrus communis L با استفاده از میکروسکوپ فلیورسنس و تکثیر ژن S-Rnase (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 تغییرات خصوصیات فیزیکی وبیوشیمیایی پس از برداشت 01 ژنوتیپ به Cydonia oblonga غرب کشور طی نگهداری در سردخانه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
11 عارضه قهوه ای شدن داخلی پس از برداشت(سرمازدگی) در میوه های دانه دار (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
12 مطالعه اولیه در زمینه امکان سنجی استفاده از تصویربرداری نور تکفام متمرکز جهت اندازه گیری غیرمخرب رنگ گوشت میوه سیب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی آزمون های غیرمخرب ایران
13 مطالعه ضایعات برخی ارقام تجاری توت فرنگی استان کردستان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
14 موقعیت گره روی گیاه مادری انگور و اثر آن بر باززایی در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران