آقای دکتر رضا نصیری زرندی

دکتر رضا نصیری زرندی Assistant Professor, Electrical Machine Research Group, Niroo R

آقای دکتر رضا نصیری زرندی

Dr. Reza Nasiri Zarandi

Assistant Professor, Electrical Machine Research Group, Niroo R

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا نصیری زرندی در مجلات و ژورنالها