آقای دکتر ارسلان حکمتی

دکتر ارسلان حکمتی Assistant Professor, Electrical Machine Research Group, Niroo Research Institute.

آقای دکتر ارسلان حکمتی

Dr. Arsalan Hekmati

Assistant Professor, Electrical Machine Research Group, Niroo Research Institute.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ارسلان حکمتی در مجلات و ژورنالها