آقای دکتر کیومرث حیدری

دکتر کیومرث حیدری Head of Economics Department, Niroo Research Institute,Tehran, Iran

آقای دکتر کیومرث حیدری

Dr. Kioumars Heydari

Head of Economics Department, Niroo Research Institute,Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کیومرث حیدری در مجلات و ژورنالها