آقای دکتر مرتضی ملکی

دکتر مرتضی ملکی

آقای دکتر مرتضی ملکی

Dr. Morteza Maleji

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مرتضی ملکی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات (با تاکید بر چالش ها و راهکارهای بازاریابی در صنعت بیمه) دانشگاه سمنان، سمنان اردیبهشت 1394