آقای دکتر شهرام آزادی

دکتر شهرام آزادی دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

آقای دکتر شهرام آزادی

Dr. Shahram Azadi

دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شهرام آزادی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران مهر 1399