آقای دکتر محمد علی اکبری

دکتر محمد علی اکبری رییس دانشگاه ایلام

آقای دکتر محمد علی اکبری

Dr. Mohammad َAli Akbari

رییس دانشگاه ایلام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد علی اکبری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس همایش ملی مجازی زیست‌ جهانِ پسا کرونا از وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب دانشگاه ایلام، ایلام آبان 1399