آقای دکتر محمدرضا شیرخانی

دکتر محمدرضا شیرخانی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ایلام

آقای دکتر محمدرضا شیرخانی

Dr. Mohammad Reza Shirkhani

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ایلام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا شیرخانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کمیته سیاستگذاری همایش ملی مجازی زیست‌ جهانِ پسا کرونا از وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب دانشگاه ایلام، ایلام آبان 1399