آقای دکتر فریدون وردی نژاد

دکتر فریدون وردی نژاد معاون سیاسی‌ دفتر رئیس جمهور

آقای دکتر فریدون وردی نژاد

Dr. Fereydon Vardinezhad

معاون سیاسی‌ دفتر رئیس جمهور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فریدون وردی نژاد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس همایش و نمایشگاه اقتصاد دیجیتال و اشتغال همایش سازان امروز، تهران مهر 1399