آقای دکتر عیسی منصوری

دکتر عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال

آقای دکتر عیسی منصوری

Dr. Isa Mansori

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عیسی منصوری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس شورای سیاستگذاری همایش و نمایشگاه اقتصاد دیجیتال و اشتغال همایش سازان امروز، تهران مهر 1399