آقای دکتر عباس آسوشه

دکتر عباس آسوشه استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر عباس آسوشه

Dr. Abas Asoshe

استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عباس آسوشه در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کمیته علمی همایش و نمایشگاه اقتصاد دیجیتال و اشتغال همایش سازان امروز، تهران مهر 1399