آقای امیر همایون حیدری

امیر همایون حیدری فرمانده پایگاه هوایی خلبانان شهید برادران دلحامد چابهار

آقای امیر همایون حیدری

Homayon Heydari

فرمانده پایگاه هوایی خلبانان شهید برادران دلحامد چابهار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای امیر همایون حیدری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کل همایش و نمایشگاه اقتصاد دیجیتال و اشتغال همایش سازان امروز، تهران مهر 1399