آقای دکتر عسگر نصیری

دکتر عسگر نصیری

آقای دکتر عسگر نصیری

Dr. Asgar Nasiri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عسگر نصیری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی شهرداری استان البرز، شرکت زمین سازه صدرا و فصلنامه یافته های نوین مهندسی معدن و زمین شناسی، تهران خرداد 1400