آقای دکتر داریوش اسماعیلی

دکتر داریوش اسماعیلی

آقای دکتر داریوش اسماعیلی

Dr. Daryosh Esmaeili

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر داریوش اسماعیلی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی شهرداری استان البرز، شرکت زمین سازه صدرا و فصلنامه یافته های نوین مهندسی معدن و زمین شناسی، تهران خرداد 1400