آقای دکتر محمد خلیل صالحی

دکتر محمد خلیل صالحی استادیار

آقای دکتر محمد خلیل صالحی

Dr. Mohammad Khalil Salehy

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد خلیل صالحی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی (International Organization of Academic Studies) ، با همکاری دانشگاه جورجیا، گرجستان-تفلیس آبان 1399