آقای دکتر محمد امینی زاده

دکتر محمد امینی زاده استادیار

آقای دکتر محمد امینی زاده

Dr. Mohammad Aminizadeh

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد امینی زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی (International Organization of Academic Studies) ، با همکاری دانشگاه جورجیا، گرجستان-تفلیس آبان 1399