آقای دکتر محمد مظهری

دکتر محمد مظهری

آقای دکتر محمد مظهری

Dr. Mohammad Mazhari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد مظهری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی (International Organization of Academic Studies) ، با همکاری دانشگاه جورجیا، گرجستان-تفلیس آبان 1399