آقای دکتر عقیل محمدی

دکتر عقیل محمدی استادیار

آقای دکتر عقیل محمدی

Dr. Aghil Mohammadi

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عقیل محمدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی (International Organization of Academic Studies) ، با همکاری دانشگاه جورجیا، گرجستان-تفلیس آبان 1399