آقای دکتر اسداله یاوری

دکتر اسداله یاوری استادیار حقوق بشر و حقوق محیط زیست , دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر اسداله یاوری

Dr. Asadolah Yavari

استادیار حقوق بشر و حقوق محیط زیست , دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اسداله یاوری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری