دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد

دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد دانشیار  دانشگاه مازندران

دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد

Dr. Rahimberdi Annamoradnejad

دانشیار دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی رضایتمندی زنان از وضعیت امنیت در پارک های شهری نمونه موردی: پارک دهکده طلایی آمل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 7، شماره: 26
2 ارزیابی مولفه های کیفیت فضا در پیاده راه های شهری (نمونه موردی: پیاده راه فرهنگی رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 69
3 ارزیابی میزان و عوامل موثر بر اعتماد شهروندان به مدیریت شهری (مطالعه موردی: منطقه یک شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 6، شماره: 20
4 ارزیابی نقش سکونتگاه های غیررسمی در گسیختگی فضایی ساختار شهری (مطالعه موردی: شهر گنبدکاووس) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 4، شماره: 4
5 ارزیابی ویژگی های کمی وکیفی مسکن در ایران طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۴۵ (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 6، شماره: 20
6 بررسی احساس امنیت در فضاهای عمومی (مطالعه موردی کلانشهر شیراز) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 5، شماره: 19
7 بررسی تاثیر مولفه های بستر فردی و اجتماعی بر دلبستگی مکانی (مطالعه موردی: شهر قائم شهر) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 12، شماره: 46
8 بررسی تطبیقی شهرستان های استان مازندران در برخورداری از خدمات شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 9، شماره: 30
9 بررسی توان تاب آوری مناطق در برابر مخاطرات (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 38
10 بررسی چالش های توسعه شهری با تاکید بر شاخص های کالبدی (مطالعه موردی: شهر اراک ) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 55، شماره: 2
11 بررسی رابطه اقلیم با روند گردشگری در نیمه شمال شرقی ایران (دریافت مقاله) مجله علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا دوره: 2، شماره: 3
12 بررسی ساختار فضایی منطقه شهری مازندران مرکزی با تاکید بر شبکه اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 7، شماره: 1
13 بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری شهر بابل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 3
14 بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی مورد شناسی: قائم شهر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 6، شماره: 20
15 بررسی و تحلیل الگوی گسترش کالبدی شهر قائم شهر با رویکرد رشد هوشمند شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 10، شماره: 34
16 بررسی و تحلیلی بر پایداری اجتماعی از منظر اجرای طرح های توسعه شهری مورد پژوهش؛ شهر بهنمیر استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 4، شماره: 14
17 بررسی وضعیت پایداری حمل و نقل در شهر اسلام آباد غرب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 5، شماره: 2
18 بکارگیری مدل پتانسیل جمعیتی و ماتریس ارتباطات درتعیین مراکز خدمات (مطالعه موردی شهرستان بابلسر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 3، شماره: 10
19 بکارگیری مدل های تلفیقی در مکان گزینی بهینه پارک های شهری(مطالعه موردی شهرنکا) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 5، شماره: 3
20 تبیین عوامل موثر بر خلق شهر شاد با رویکرد معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شهر بهبهان) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 15، شماره: 4
21 تحلیل فضایی فقر شهری در شهر بیجار (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 50
22 تحلیل فضایی محلات شهر بجنورد بر اساس معیارهای مسکن مناسب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 75
23 تحلیل کالبدی– فضایی نواحی شهری بر اساس شاخص های رشد هوشمند شهری (مطالعه موردی: شهر بابل) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 9، شماره: 34
24 تحلیل وضعیت توسعه پایدار در مناطق شهری کلانشهرها (نمونه موردی: کلان شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 1، شماره: 2
25 تحلیل ویژگی های یک محله سالم از دیدگاه شهروندان (نمونه موردی: محله ۳ شهر ایوان) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 12، شماره: 45
26 تحلیلی بر برنامه ریزی فضایی و الگوی توسعه شهرنشینی در ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 7، شماره: 26
27 تحلیلی بر رابطه اسکان غیر رسمی و توسعه پایدارمطالعه موردی: منطقه جعفرآباد شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 13
28 تحلیلی بر موقعیت مرکزی شهرهای مرکز استانی ایران با تاکید بر ارتباطات جاده ای و هوایی با استفاده از نرم افزار Gephi (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 8، شماره: 30
29 تحولات اجتماعی ۵۰ سال اخیر در بین عشایر ترکمن (مطالعه موردی: بندر ترکمن) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 1، شماره: 1
30 روند تحولات جمعیت بندر ترکمن طی سال های ۷۵- ۱۳۳۵ و افق آینده ی آن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 2، شماره: 3
31 سنجش رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری شهرداری بابلسر (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 7، شماره: 4
32 شناسایی توده های شهری با استفاده از دور سنجی شبانه (نمونه مورد مطالعه: اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 4، شماره: 3
33 فراتحلیل مقاله های علمی - پژوهشی در مجله های جغرافیایی ایران در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ (نشریه های مطالعه شده: «جغرافیا و توسعه»، «تحقیقات جغرافیایی» و «فضای جغرافیایی») (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 6، شماره: 3
34 گونه بندی شهرهای بالای صد هزار نفری ایران براساس تحولات جمعیتی ۵۰ سال گذشته (۸۵-۱۳۳۵) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 44
35 مولفه های تاثیرگذار در ارتقاء امنیت فضاهای عمومی (نمونه مورد مطالعه: پارک های شهر آمل) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 10، شماره: 39
36 نقش مشارکت مردمی در اقتصاد و مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهر آمل) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار و پیامدهای قوانین شهری در فضای جغرافیایی ایران (ماده 4 قانون تقسیمات کشوری) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
2 ارزیابی آثار مهاجرت های روستایی در توسعه فیزیکی شهر پیرانشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
3 ارزیابی شاخص های شهر الکترونیک در راستای توسعه پایدار از دیدگاه شهروندان شیراز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
4 ارزیابی میزان رضایت شهروندان و فروشندگان از بازار هفتگی بابلسر (مطالعه موردی: سه شنبه بازار) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
5 بررسی تحقق پذیری برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه از نظر محیط زیست در ایران (دریافت مقاله) اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱
6 بررسی موانع مدیریتی شهرداریها و اثرات آن در توسعه کالبدی شهرها مطالعه موردی قائمشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
7 بررسی نقش بندر در توسعه و تحول شهر بندر انزلی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
8 بررسی نقش مشارکت شهروندان در مدیریت توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی منطقه یک تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
9 بررسی و ارزیابی شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر گرگان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
10 بررسی وضعیت رواناب های سطحی و چگونگی مدیریت سیلاب های شهری (مطالعه موردی: شهر جویبار) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
11 برنامه ریزی شهر فشرده با تاکید بر عدالت اجتماعی (نمونه موردی بابل) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
12 بهره گیری از عامل «میدان شعوری» در افزایش جاذبه ی مقصد (مطالعه ی موردی: سواحل بابلسر) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
13 تاثیر فناوری اطلاعات در برنامه ریزی فضایی (مورد مطالعه : هندوستان) (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
14 تجزیه وتحلیل روند تغییرات فضای سبز شهری (مطالعه موردی منطقه ۲ تهران) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
15 تحلیل و ارزیابی ظرفیت های طبیعی در راستای شناسایی و رفع چالش های زیست محیطی پیشروی استان گلستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
16 تحلیلی بر ادراک کیفیت محیط شهری و نقش آن در حس تعلق به مکان و هویت شهری (نمونه موردی: محله خانی آباد منطقه۱۲ تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
17 تحلیلی بر پارادایم های محیط گرایی و دیدگاه های اسلام (با تأکید برمحیط زیست شهری) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
18 تحلیلی بر مبلمان شهری با تاکید بر شاخص های زیبا شناختی وعملکردی مورد پژوهش : شهر قایمشهر (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
19 تحلیلی بر وضعیت شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر خرم آباد (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
20 تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی (مطالعه موردی: استان مازندران) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
21 توسعه پایدار شهری ومکان یابی جهت توسعه با کمک مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی شهر گلوگاه- بابل) (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
22 توسعه صنعت گردشگری درجهت توسعه پایدارشهری با استفاده ازمدل Swot مطالعه موردی شهرستان سقز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
23 جنبش رشدزدایی در برنامه ریزی شهری، چالش ها و الزامات (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
24 چالش های زیست محیطی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
25 کاربرد مدل هاف (Huff) برای تعیین حوزه نفوذ شهرهای ایران (مطالعه موردی: بابلسر) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
26 گردشگری کشاورزی رویکردی برای توسعه منطقه ای (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان سوادکوه) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
27 مدخلی بر توسعه شهری پایدار از منظرحکمروایی مناسب شهری مورد؛ شهر آزادشهر (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
28 مدخلی بر سلامت شهری با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی :منطقه دو شهر قم) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
29 مطالعه تحولات ساختار جمعیتی شهر ساری طی سالهای 90-1335 (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
30 ملاحظات پدافند غیر عامل در خطوط انتقال برق منطقه مطالعه موردی: خطوط انتقال برق منطقه مازندران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
31 مهاجرت معکوس پدیده ای مثبت در فضای جمعیتی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
32 نقش برنامه ریزی استراتژیک در توسعه پایدار فضایی شهرهای ساحلی (مطالعه موردی، شهرساحلی نوشهر) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران