آقای دکتر محمدحسن افتخاری

دکتر محمدحسن افتخاری Ph.D, Department of Clinical Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

آقای دکتر محمدحسن افتخاری

Dr. Mohammad Hassan Eftekhari

Ph.D, Department of Clinical Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدحسن افتخاری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرنشریه بین المللی علوم تغذیه