آقای دکتر بهمن نادری

دکتر بهمن نادری دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

آقای دکتر بهمن نادری

Dr. Bahman Naderi

دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بهمن نادری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله تحقیقات ریاضی در مهندسی صنایع

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Mathematical Model and a Solution Method for Hybrid Flow Shop Scheduling (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 5، شماره: 10
2 A Memetic Algorithm for Hybrid Flowshops with Flexible Machine Availability Constraints (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 3
3 A Multi-objective Simulated Annealing Algorithm for Solving the Flexible no-wait Flowshop Scheduling Problem with Transportation Times (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 5، شماره: 11
4 An Iterated Greedy Algorithm for Flexible Flow Lines with Sequence Dependent Setup Times to Minimize Total Weighted Completion Time (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 3
5 Economic Lot Sizing and Scheduling in Distributed Permutation Flow Shops (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 12، شماره: 1
6 Modeling and Scheduling No-idle Hybrid Flow Shop Problems (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 10، شماره: 21
7 Modelling and Scheduling Lot Streaming Flexible Flow Lines (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 8، شماره: 18
8 The Project Portfolio Selection and Scheduling Problem: Mathematical Model and Algorithms (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 6، شماره: 13
9 Using Electromagnetism Algorithm for Determining the Number of kanbans in a Multi-stage Supply Chain System (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 3، شماره: 6
10 برنامه ریزی خطوط هواپیمایی با در نظر گرفتن محدودیت های عملیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 9، شماره: 28
11 برنامه ریزی خطوط هواپیمایی با در نظر گرفتن محدودیت های عملیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1396، شماره: 28
12 حل مسئله زمان بندی در محیط کارگاه باز با ماشین های انعطاف پذیر با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 2
13 زمانبندی جریان کاری ترکیبی با وجود کارهای بدون انتظار: مدل ریاضی و الگوریتم حل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 43
14 مدل سازی مساله زمان بندی تولید جریان کارگاهی چند حالته با منابع محدود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 47
15 مدل سازی و زمان بندی مسیله ی جریان کارگاهی ترکیبی با ماشین های پردازش دسته یی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A simulation for a capacitated p-hub center problem using metaheuristic (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
2 An Integrated Quality-Cost Mathematical Model for Natural Disaster Management (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
3 ارائه مدلی برای زمان بندی پردازش دسته ای تک ماشینی در شرایط دوبعدی بودن دسته ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
4 ارائه یک روش ابتکاری و فرابتکاری به منظور کمینه سازی زمان تکمیل در انبارهای متقاطع چندگانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
5 ارائه یک مدل ترکیبی فازی به منظور ارزیابی و اولویت بندی لوله های قابل استفاده درشبکه های آبرسانی با رویکرد DEA و AHP (مطالعه موردی: استان مازندران) (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
6 ارائه یک مدل جدید برای طراحی یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با در نظرگرفتن کمبود (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 ارائه یک مدل ریاضی به منظور زمان بندی کامیون های ورودی و خروجی در انبارهای متقاطع چندگانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
8 ارایه الگوریتم های فراابتکاری برای حل مسیله زمان بندی جریان کارگاهی منابع دوگانه محدود با زمان های راه اندازی وابسته به کارگر (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
9 ارایه مدلی برای زمان بندی جریان کارگاهی ترکیبی باماشین های پردازش دسته ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
10 ارایه یک الگوریتم فرا ابتکاری ترکیبی برای مسئله زمان بندی وسایل نقلیه در یک سیستم انبار متقاطع (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
11 ارایه یک روش برنامه ریزی آرمانی فازی تقدمی برای حل مدل انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش با درنظر گیری تخفیف کلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2017)
12 الگوریتم بهینه سازی توده ذرات برای حل یک مساله تولید توزیع یکپارچه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
13 الگوریتم زنبور عسل مصنوعی چندهدفه برای مسئله ی زمان بندی گروهی در محیط جریان کارگاهی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
14 الگوریتم شاخه و کران برای مسأله انتخاب و زمان بندی پروژه با در نظر گرفتن منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر و بازگشت های وابسته به زمان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 اولویت بندی لوله های قابل استفاده درشبکه های توزیع و انتقال آب با رویکرد AHP,DEA مطالعه موردی: استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
16 Design of a reliable supply chain network with responsiveness considerations under uncertainty: case study of an Iranian tire manufacturer (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
17 Designing a New Mathematical Model for Scheduling of Flexible Manufacturing Systems (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
18 Framework for Development of Total Quality Management by Utilizing Business Intelligence (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
19 Modeling a Multi-Objective Green Inventory-Routing Problem with Transshipment Option (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
20 Pricing for complementary and substitute products simultaneously in the package-sale and separate-sale (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
21 The multi-level capacitated lot sizing problem with linked lot sizes and non-deterministic demands (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
22 Two models and an innovative genetic algorithm for scheduling in flexible manufacturing systems (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
23 بهینه سازی توالی و زمان بندی کامیون های ورودی و خروجی با استفاده از الگوریتم الکترو مغناطیسم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
24 تاثیر جو ایمنی بر بهره وری نیروی انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
25 تلفیق متدولوژی مهندسی ارزش در فرآیند نوآوری محصول (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله
26 حل مسیله زنجیره تامین سه سطحی با رویکرد مدیریت موجودی توسط فروشنده و درحالت وجود انبار متقاطع، با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهارمین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت
27 زمانبندی و مسیریابی اعزام کادر پزشکی به منازل بیماران از مراکز درمانی متفاوت با در نظر گرفتن انعطاف در انتخاب مراکز درمانی مبدا و مقصد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها
28 طراحی زنجیره تأمین معکوس و حل توسط الگوریتم فراابتکاری MOPSO (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
29 مدل سازی و زمان بندی کار کارگاهی با منابع دوگانه محدود (انسان و ماشین) با استفاده از الگوریتم فراابتکاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
30 مدلسازی و حل مسأله زمان بندی جریان کارگاهی ترکیبی با انسداد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
31 مساله زمانبندی جریان کارگاهی با زمان حمل بین مراحل به منظور کمینه سازی متوسط زمان تکمیل کارها با الگوریت مهای فراابتکاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
32 مساله زمانبندی جریان منعطف کارگاهی با زمان حمل بین مراحل به منظور کمینه‌سازی متوسط زمان تکمیل کارها با الگوریتم سیستم ایمنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران