آقای دکتر رضا آراد منش

دکتر رضا آراد منش

آقای دکتر رضا آراد منش

Dr. Reza AradManash

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا آراد منش در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران مهر 1399