آقای حجة الاسلام محمد امینی تهران

حجة الاسلام محمد امینی تهران مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

آقای حجة الاسلام محمد امینی تهران

Mohammad Aminitehrani

مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حجة الاسلام محمد امینی تهران در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی کنگره بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قرآن و حدیث مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث، قم اسفند 1399