آقای دکتر علی خطیبی

دکتر علی خطیبی محقق ارشد (دانشیار) درد و نوروپلاستیسی مغز، دانشگاه بیرمنگهام انگلستان

آقای دکتر علی خطیبی

محقق ارشد (دانشیار) درد و نوروپلاستیسی مغز، دانشگاه بیرمنگهام انگلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی خطیبی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی هفتمین همایش نقشه برداری مغز ایران دانشگاه شهید بهشتی- پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی، تهران آبان 1399