آقای دکتر سیروس مرادی

دکتر سیروس مرادی Associate Professor at Lorestan University, Khorramabad, Iran.

آقای دکتر سیروس مرادی

Dr. Sirous Moradi

Associate Professor at Lorestan University, Khorramabad, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیروس مرادی در مجلات و ژورنالها