آقای دکتر بهمن غضنفری

دکتر بهمن غضنفری Associate Professor at Lorestan University, Khorramabad, Iran.

آقای دکتر بهمن غضنفری

Dr. Bahman Ghazanfari

Associate Professor at Lorestan University, Khorramabad, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بهمن غضنفری در مجلات و ژورنالها