آقای دکتر عقیل یوسفی کما

دکتر عقیل یوسفی کما استاد

آقای دکتر عقیل یوسفی کما

Dr. Aghil YosefiKoma

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عقیل یوسفی کما در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیرکمیته سیاست گذاری دهمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران، تهران بهمن 1399
عضو کمیته علمی دهمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران، تهران بهمن 1399