آقای دکتر شهروز ناصری

دکتر شهروز ناصری

آقای دکتر شهروز ناصری

Dr. Shahrouz Naseri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شهروز ناصری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه ابن سینا