آقای دکتر پرویز ضیاییان

دکتر پرویز ضیاییان دانشیار-دانشگاه خوارزمی تهران

آقای دکتر پرویز ضیاییان

Dr. Parviz Ziaiyan

دانشیار-دانشگاه خوارزمی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر پرویز ضیاییان در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی امکان استفاده از شاخص پوشش گیاهیNDVIدر تحلیل خشکسالی های استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پهنه بندی سطح برف، با استفاده از داده های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای
2 استفاده از تصاویر ماهواره لندست و پایش برف کوه سهند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژیومورفولوژی و چالش های محیطی
3 الگوی توسعه فیزیکی روستاهای حاشیه رود (منطقه مورد مطالعه: رود گرگان در محدوده 30 کیلومتری از دهانه و حریم 10 کیلومتری) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران
4 مدلسازی مکانی عملکرد کلزا با استفاده از رگرسیون چند متغیره در محیط GIS« مطالعه موردی: شهرستان سبزوار» (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
5 مقایسه کیفیت تفسیری تصاویر ترکیب شده با استفاده از شاخص بصری (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
6 مکانیابی ناحیه صنعتی روستایی در شهرستان میاندوآب (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404