آقای دکتر داریوش یاراحمدی

دکتر داریوش یاراحمدی دانشیار جغرافیای طبیعی، اقلیم شناسی

آقای دکتر داریوش یاراحمدی

Dr. Daryoush Yarahmadi

دانشیار جغرافیای طبیعی، اقلیم شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر داریوش یاراحمدی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اندرکنش تاثیر ارتفاعات زاگرس بر بارش تجمعی و سرعت قائم باد سامانه های غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 18
2 بررسی تاثیرات ارتفاعات زاگرس بر چرخه عمر سامانه های همرفتی میان مقیاس غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی و ردیابی گردوغباراستان لرستان با مدل hysplit (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
2 بررسی آماری_ همدیدی و ردیابی گردوغبار استان لرستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
3 بررسی تغییرات پوشش گیاهی گونه Hammada salicornica و ارتباط آن با عناصر اقلیمی(مقایسه موردی لارستان و طبس) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
4 تاثیرپذیری رخدادهای سالانه بیماری لیشمانیازیس جلدی در شهر مشهد از نوسانات شرایط اقلیمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
5 تحلیل مکانی و شناسایی پهنه های در معرض خطر زمین لغزشGIS با استفاده از (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط
6 تحلیل هیدروکلیماتولوژیکی نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
7 دیاپریسم و اثرات آن بر منابع آب و خاک( مطالعه موردی دشت شاه غیب لارستان) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
8 شرایط اقلیمی شهر پلدختر به منظور توسعه توریسم با استفاده از روش TCI (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان
9 شرایط اقلیمی شیوع بیماری لشمانیوز در استان یزد با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
10 نوسان مدیترانه شرقی و تاثیر آن بر بارش غرب ایران (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران
11 واکاوی مقایسه ای روش های آماری در بررسی نوسان های سطح آب دریاچه ارومیه با تغییر اقلیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب