آقای پروفسور لی شی

پروفسور لی شی

آقای پروفسور لی شی

Prof. Li Shi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور لی شی در مجلات و ژورنالها