آقای دکتر فرشید موقر مقدم

دکتر فرشید موقر مقدم دکتری مدیریت بازرگانی بین الملل ، با گرایش بازاریابی بین الملل  دانشگاه تکنولوژی مالزی UTM University

آقای دکتر فرشید موقر مقدم

Dr. Faeshid Movaghar Moghadam

دکتری مدیریت بازرگانی بین الملل ، با گرایش بازاریابی بین الملل دانشگاه تکنولوژی مالزی UTM University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرشید موقر مقدم در مجلات و ژورنالها