آقای دکتر ون خیرالزمان ون اسماعیل

دکتر ون خیرالزمان ون اسماعیل

آقای دکتر ون خیرالزمان ون اسماعیل

Dr. wan Khairozzaman wan Esmail

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ون خیرالزمان ون اسماعیل در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی کسب و کار و بازاریابی