آقای دکتر ذواقرنین یوسف

دکتر ذواقرنین یوسف دانشیار

آقای دکتر ذواقرنین یوسف

Dr. zolkurnain yusop

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ذواقرنین یوسف در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی کسب و کار و بازاریابی