دکتر سید محمدرضا رشیدی آل هاشم

دکتر سید محمدرضا رشیدی آل هاشم استادیار جامعه شناسی

دکتر سید محمدرضا رشیدی آل هاشم

Dr. mohamadreza rashidialhashem

استادیار جامعه شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی وضعیت تغییرات نسلی سبک زندگی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 2، شماره: 7
2 سنجش میزان خلاقیت مدیران فرهنگی بسیج دانشجویی بر اساس مدل تورنس (مطالعه موردی دانشگاه های استان همدان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 8، شماره: 18
3 شناسایی روشهای مناسب ارزشیابی عملکرد و ترتیب آن در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تربیت پاسدار انقلاب اسلامی دوره: 9، شماره: 20
4 شناسایی مولفه های گفتمان مقاومت انقلابی شهدا در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 10، شماره: 21
5 مطالعه سنجش تفاوت میزان دین داری دانش آموزان دبیرستان های شهر خلخال در استفاده از شبکه های ماهواره ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 7، شماره: 16
6 مطالعه‌ی نقش حسینیه‌ی اعظم زنجان در پیشرفت گردشگری مذهبی در شهر زنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 9، شماره: 19
7 نقش یادمان های شهدا در ارتقای معنویت در جامعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 7، شماره: 15
8 واکاوی شاخص‌ها، ویژگی‌ها و بایسته‌های جوانان تمدن‌ساز در تراز نظام انقلابی در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 9، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب ها و تهدیدات فرهنگی - اجتماعی انقلاب اسلامی بر مبنای بیانیه گام دوم (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری قدرت نرم انقلاب اسلامی با محوریت «چهار دهه مقاومت و بایسته‌های فرهنگی گام دوم انقلاب اسلامی»
2 بررسی راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی شبکه های ماهواره ای بر مردم شهریاسوج در چارچوب ماموریت های سپاه (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری قدرت نرم انقلاب اسلامی با محوریت «چهار دهه مقاومت و بایسته‌های فرهنگی گام دوم انقلاب اسلامی»
3 بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان مشارکت شهروندان با پلیس (مورد مطالعه: شهر خلخال) (دریافت مقاله) همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی
4 سرمایه اجتماعی اسلام و قدرت نرم آن در هندسه دنیای اسلام و جهان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری قدرت نرم انقلاب اسلامی با محوریت «چهار دهه مقاومت و بایسته‌های فرهنگی گام دوم انقلاب اسلامی»
5 سرمایه اجتماعی و برایند آن، امنیت اجتماعی برآمده از الگوی جامعه نبوی، برای کنش متقابل با قومیت ها در نظام جمهوری اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی امنیت اقتدار و پیشرفت
6 سیاست های جمعیتی و ضرورت همخوانی دگرگونی های جمعیتی با فرهنگی دفاعی و امنیتی نظام جمهوری اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری قدرت نرم انقلاب اسلامی با محوریت «چهار دهه مقاومت و بایسته‌های فرهنگی گام دوم انقلاب اسلامی»
7 شاخصه ها، ویژگیها و الزامات جوانان تمدن ساز در تراز نظام انقلابی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری قدرت نرم انقلاب اسلامی با محوریت «چهار دهه مقاومت و بایسته‌های فرهنگی گام دوم انقلاب اسلامی»
8 فرایند شکل گیری امنیت اجتماعی و نقش شاخص سرمایه اجتماعی در پدید آمدن آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی امنیت اقتدار و پیشرفت
9 نقش خودکارآمدی در قدرت نرم انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری قدرت نرم انقلاب اسلامی با محوریت «چهار دهه مقاومت و بایسته‌های فرهنگی گام دوم انقلاب اسلامی»
10 نقش سرمایه اجتماعی مدنی بر شکل گیری سرمایه اجتماعی کاری در مدیریت سازمان نظامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی امنیت اقتدار و پیشرفت
11 نقش مدیریت جهادی همسران در تحکیم بنیان های روانی و سلامت روانی خانواده های دینی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری قدرت نرم انقلاب اسلامی با محوریت «چهار دهه مقاومت و بایسته‌های فرهنگی گام دوم انقلاب اسلامی»