آقای دکتر احمد عیسی خانی

دکتر احمد عیسی خانی

آقای دکتر احمد عیسی خانی

Dr. Ahmad Esakhani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد عیسی خانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی کسب و کار و بازاریابی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی شایستگی مدیران براساس نهج البلاغه امام علی (ع) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 5، شماره: 15
2 بررسی ارتباط ابعاد پنج گانه شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی مدیران دانشگاه های پیام نور استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1394، شماره: 23
3 بررسی ارتباط ابعاد پنجگانه شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی مدیران دانشگاه های پیام نور استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 7، شماره: 23
4 تاثیر حمایت اجتماعی بر رفاه کارکنان با میانجی گری اعتیاد به کار و تعلق خاطر کاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 3
5 تاثیر حمایت اجتماعی بر رفاه کارکنان با میانجی گری اعتیاد به کار و تعلق خاطر کاری (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 3
6 تبیین پیش آیندهای تعلق خاطر کاری با استفاده از طرح پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 10
7 تبیین رابطه بین عدالت سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده با تعلق خاطرکاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 6، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد پیمانکاران از دیدگاه یمنی بهداشت و محیط زیست مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب قزوین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
2 بررسی رابطه سرمایه روانشناختی مثبت گرا با نگرش شغلی کارکنان(شرکت پلاسکوکار سایپا تهران و قزوین) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
3 بررسی نقش سبک رهبری روی خلاقیت کارکنان با اثر میانجی گری اعتماد در یکی ازشرکت های مخابراتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
4 تبیین تأثیرگذاری سیستمهای کاری با عملکرد بالا تبیین تأثیرگذاری سیستمهای کاری با عملکرد بالا بر رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
5 تبیین نقش سرمایه فکری برروی نگرش شغلی کارکنان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه
6 تحول در حوزه منابع انسانی با تاکید بر پویایی های قرارداده های روان شناختی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
7 قرارداد روانشناختی و ضرورت تحول در اقدامات منابع انسانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری
8 واکاوی ریشه های تعلق خاطر کارکنان با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی