آقای دکتر محمدرضا بابایی

دکتر محمدرضا بابایی دکتری مدیریت دولتی، منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

آقای دکتر محمدرضا بابایی

Dr. Mohamad Reza Babaei

دکتری مدیریت دولتی، منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا بابایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی کسب و کار و بازاریابی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش پایدار محیط زیست در سطح مدارس روستاهای شمال کشور (مطالعه موردی: مدرسه شهید ملکی روستای کنیم) (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
2 آموزشهای زیستمحیطی کودکان با ایجاد فضای سبز پایدار در مدارس(مطالعه موردی: الگوی موسسه توسعه فضای سبز پایدار شمال) (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
3 اثرات عوامل ایجادکننده عدم اطمینان بر زنجیره تامین در صنایع فرش ماشینی کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
4 ارائه مدل اجتماعی سازی دانش با استفاده از فرآیندهای جامع پذیری مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
5 ارائه مدلی جهت سنجش انگیزش درونی موثر در تمایل کارکنان به تسهیم دانش صریح و ضمنی مطالعه موردی شهرداری تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
6 ارائه ی الگوی بلوغ رفتاری مدیران جهت اثربخشی استقرار مدیریت دانش در سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
7 ارائه یک روش ساختیافته برای اخذ دانش ضمنی مدیران سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
8 ارایه مدل جانشین پروری مدیران در بانک پارسیان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
9 استراتژی جدید ایجاد فضای سبز پایدار برای مناطق شهری و محیطهای آموزشی مطالعه موردی: الگوی موسسه توسعه فضای سبز پایدار شمال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
10 استفاده از تکنولوژی شبکه اجتماعی و عملکرد آن برروی رابطه با مشتری با بهره گیری از آزمایش توانمندی مدیریت ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
11 امکان سنجی استقرارکسب و کار ااکترونیکی از طریق پورتال آموزشی در سازمان ملی صندوق آموزش عالی مطالعه ای از: دانشکده حسابداری و کسب و کاردر دانشگاه مالایادر کوآلا لامپور مالزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
12 ایجاد ارزش پیاده سازی مدیریت دانش برای امنیت سیستم های اطلاعاتی در سازمان با رویکرد فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
13 بررسی اثر بخشی مدیریت دانش و تاثیر فرآیند های آن در سازمان ها و مؤسسات آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
14 بررسی ارتباط بین خلاقیت مدیران و پویایی و نشاط در محیط بانک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران
15 بررسی تاثیر ابعاد مختلف سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر مدیریت تغییر در شرکت هایایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
16 بررسی تاثیر استراتژی های رقابتی و ساختارسازمانی برعملکرد سازمانی بانک ها و موسسات مالی موردمطالعه بانک توسعه صادرات ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
17 بررسی تاثیر اقدامات استراتژیک منابع انسانی بر ظرفیت مدیریت دانش گروه صنعتی پاکشو (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
18 بررسی تاثیر پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان بر مدیریت زنجیره تامین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی
19 بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهرتهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
20 بررسی تاثیر فرهنگ و جو سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان سازمان های دولتی مطالعه موردی: بیمارستان های دولتی استان تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
21 بررسی تاثیر مدیریت زمان بر فرایند های مدیریت دانش در اداره کل آموزش و پرورش استانمرکزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
22 بررسی تاثیر مدیریت سرمایه های فکری بر عملکرد کارکنان در سطح سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
23 بررسی تاثیر مدیریت سرمایه های فکری بر عملکرد کارکنان در سطح سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
24 بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر شفافیت اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
25 بررسی تاثیر مشارکت مشتریان بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی ارزش ادراک شده (مطالعه موردی:خطوط هواپیمایی ماهان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
26 بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
27 بررسی تاثیرات همسویی استراتژیهای دانشی براستراتژی سازمان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
28 بررسی تأثیر رفتار ماکیاول گرایانه مدیران مؤسسه اعتباری کوثر بر گرایش کارکنان به یافتن شغل دوم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
29 بررسی تأثیر هوش اجتماعی مدیران بر عملکرد خلاقانه کارکنان (مطالعه موردی؛ شرکت بیمه ایران– شعبه ممتاز شریعتی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
30 بررسی تحلیلی هوش سازمانی و ابعاد آى در سازمانها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
31 بررسی جانشین پروری و شاخص های آن در ارتباط با مدیران در بانک پارسیان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
32 بررسی رابطه ابهام و تعارض در نقش کارکنان با عملکرد شغلی بخش مالی سازمان های دولتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
33 بررسی رابطه بین استراتژی مدیریت دانش با ساختارسازمانی مورد مطالعه: شرکت ساپکو تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
34 بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان سازمان امور مالیاتی (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
35 بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی در وزارت امور اقتصادی و دارایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
36 بررسی رابطه بین بکارگیری دادهها و اطلاعات با یادگیری سازمانی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
37 بررسی رابطه بین سرمایههای فکری و عملکرد شغلی کارکنان بانک مهر اقتصاد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
38 بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی(مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهرستان چالوس) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
39 بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و بیتفاوتی سازمانی در شرکتهای کوچک تحقیق موردی: شرکت صنایع چوبی رضوی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
40 بررسی رابطه بین هوش معنوی و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانها در دانشکده های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
41 بررسی رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان (مطالعه موردی در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
42 بررسی رابطه رکود دانش با یادگیری و نوآوری سازمانی. مطالعه موردی: مراکز بهداشتی درمانی استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
43 بررسی رابطه سبک رهبری اخلاقی مدیران با اعتماد سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
44 بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی برای دستییابی به وفاداری سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
45 بررسی رابطه میان رهبری معنوی و عملکرد شغلی کارکنان دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
46 بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان در بانک پارسیان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
47 بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
48 بررسی رابطه ی رضایت شغلی کارکنان و انتقال دانش ضمنی (مطالعه ی موردی در مجتمع آموزشی غیردولتی بهارستان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
49 بررسی روش های ارزیابی عملکرد مدیران معاونت مالی و اداری در سازمان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
50 بررسی سبک رهبری معنوی بر شکل گیری فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
51 بررسی عملکرد بهره وری فعالیت واحد بازاریابی براساس استراتژی های رقابتی پورتر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
52 بررسی مقدماتی زیست شناسی Archips rosanus (Lepidoptera: Tortricidae در باغات پرتقال تامسون ناول در شهرستان ساری (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
53 بررسی مقذماتی پراکنش دسته جات تخم شب پرهی جوانه خوار مرکبات (Archips rosanus (Lep.; Tortricidae بر روی درختان پرتقال تامسون ناول در شهرستان ساری (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
54 بررسی میزان آمادگی اجرای مدیریت دانش در شرکت های کوچک صنعت مبلمان (مطالعه موردی: شرکت صنایع چوبی رضوی) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
55 بررسی میزان تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه موردی: شرکت بیمه البرز) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
56 بررسی میزان تاثیرفرهنگ سازمانی براستقرار مدیریت دانش مطالعه موردی: وزارت کارواموراجتماعی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
57 بررسی نقش توانمند سازهای مدیریت دانش بر عملکرد سازمان های دولتی، مطالعه موردی شعب بانک تجارت در شهرستان کرج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
58 بررسی نقش سبک رهبری خدمتگزار بر ایجاد سرمایه انسانی و کارآفرینی در سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
59 بررسی نقش کار تیمی در اجرای نظام پیشنهاداتمطالعه موردی: بانک توسعه تعاون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
60 بکارگیری نرم افزار شیرپوینت درتوانمندسازی منابع انسانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
61 بهبود رفتار شهروند سازمانی با تاکید بر نقش رضایت شغلی در سازمان های خدماتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
62 بهینه‌سازی و کاهش پلیسه تولید شده در فرایند آهنگری داغ دنده متحرک 3 و 4 جعبه دنده خودرو پژو 405 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
63 تاثیر برخی خصوصیات الیاف بر فرایند جدا شدن الیاف پلی استر برای لایه های بی بافت به روش تر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
64 تاثیر حمایت مدیران ارشد و ایجاد انگیزه در کارکنان برای تسهیم دانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
65 تاثیر دانش ضمنی بر خلاقیت و نوآوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
66 تاثیر سرمایه انسانی در گرایش به نوآوری سازمانی در بین کارکنان بانک صادرات ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
67 تاثیر سطح استراتژی مذیریت دانش بر تولید ناب بااثر میانجیگری نوآوری و عملکردسازمان (مطالعه موردی صنعت خودرو) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
68 تاثیر کار تیمی بر توسعه مدیریت دانش در حوزه سلامت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
69 تاثیر مدیریت دانش بر امنیت اطلاعات ( مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب ) (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
70 تاثیر مدیریت دانش در یکپارچه سازی نرم افزارهای سازمانی مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
71 تاثیر هوش فرهنگی و هوش معنوی در تسهیم دانش کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
72 تاثیرفرهنگ سازمانی درتسهیم دانش سازمانهای آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
73 تأثیر سبک تصمیم گیری مدیران بر میزان خلاقیت و نوآوری کارکنان مطالعه موردی در مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
74 تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت دنیای پردازش) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
75 تأثیر کیفیت زندگی کاری کارکنان بر پیاده سازی مؤثر مدیریت دانش در مراکز خدمات بهداشت درمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
76 تحلیل رابطه سرمایه ی اجتماعی با رشد اقتصادی کشورها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
77 تحلیل سطح انتقال و اشتراک دانش در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
78 تحلیل و اولویت بندی اثرات اجرایی ERPدر سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
79 تعامل و ارتباط سیستم های اطلاعات بازاریابی و فرآیند سفارش فروش بمنظور بهبود جایگاه سازمانها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
80 تعیین نقاط قابل بهبود در مدیریت دانش سازمان های مشاوره مهندسی با سنجش سطح بلوغ سازمانی براساس مدل –APOمطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
81 تعیین نقش استرس شغلی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گناباد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
82 توسعه پایدار مناطق روستایی با رویکرد گسترش فضای سبز پایدار مطالعه موردی: مازندران- حوزه آبخیز پشتکوه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
83 توسعه فضای سبز پایدار در سطح روستاهای شمال ایران مطالعه موردی: مازندران- روستای کنیم (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
84 توسعه فضای سبز پایدار، الگویی مدیریتی از مفهوم تا واقعیت در شمال ایران (مطالعه موردی: مازندران روستای ارا) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
85 توسعه مدیریت دانش از طریق رسانه های اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
86 جداسازی قطرات آب ازسیالات نفتی توسط نانوفیلترهای هیبریدی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
87 چارچوب پیاده سازی مدیریت دانش در موسسات آموزش عالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
88 خطمشی عمومی و اجرا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
89 دارو رسانی هدفمند و درمان سرطان با نانو ذرات مغناطیسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت
90 دولت الکترونیک در عصر مجازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
91 رابطه بین سبک رفتاری مدیران و نوآوری سازمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
92 رابطه بین مدیریت بر مبنای هدف تیمی و ایجاد مثبت گرایی در سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت، بازاریابی و کارآفرینی
93 رابطه رفتارشهروندی ،سازمانی با هوش احساسی درمیان کارمندان سازمان وزارت کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
94 رابطه ی بین هیجان خواهی و بهزیستی معنوی با اضطراب مرگ بیماران همودیالیزی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
95 روی پروانه برگخوار درختان جنگلی Bacillus thuiringiensis LC90 و LC50 مطالعه زیست سنجی و محاسبه در استان مازندران ( Lep.Geometridae (Haufnagel) Ennomus quercinaria (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
96 ساخت نانو فیلتر کامپوزیتی از نانو الیاف PAN و پارچه پرزدار (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
97 سایت بندی پوشاک نیم تنه پایین مردانه با استفاده از تحلیل های چند متغیره (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
98 سنجش تاثیر تسهیم دانش بر نوآوری (مطالعه موردی صنعت خودرو) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
99 سنجش تاثیر رابطه استقرار مدیریت دانش بر سرمایه فکری سازمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
100 سنجش تاثیر رایانش ابری بر امنیت اطلاعات و حفاظت از دانش در بانکداری الکترونیک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
101 سنجش تاثیر رایانش ابری بر امنیت اطلاعات و حفاظت از دانش در بانکداری الکترونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
102 سنجش تاثیر سطح بلوغ سازمانی بر تولید ناب (مطالعه موردی صنعت خودرو) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
103 سنجش تاثیر فرهنگ سازمانی بر روی موفقیت اجرای پروژه های سیستم برنامهریزی منابع سازمان( ERP) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
104 سنجش تاثیر فرهنگ سازمانی بر سازمان یادگیرنده: بانک مسکن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
105 سنجش تاثیر فرهنگ سازمانی بر سازمان یادگیرنده: جهاددانشگاهی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
106 سنجش تاثیر فرهنگ سازمانی برسازمان یادگیرنده: بانک مسکن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
107 سنجش تاثیر فرهنگ سازمانی و حمایت مدیران در موفقیت مدیریت دانش در سازمان ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
108 سنجش تاثیر کار تیمی بر چابکی سازمانی مطالعه موردی: شهرداری اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
109 سنجش تأثیر پیاده سازی مدیریت دانش بر بهبود عملکرد سازمانی کارکنان مورد: کارکنان سازمان دولتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
110 سنجش تأثیر رفتار کارکنان بر رضایت مشتریان و ایجاد اعتماد به بانک در ذهن مشتری مطالعه موردی بانک ایران زمین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
111 سنجش تأثیر ساختار سازمانی بر خط مشی گذاری در یکی از سازمان های دولتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
112 سنجش تأثیر مدیریت دانش بر پیشگیری از ترک خدمت کارکنان(مطالعه موردی: شرکتی مطرح در زمینه تولید محصولات بانکی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
113 سنجش رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده، اعتمادسازمانی و به اشتراک گذاری دانشبین کارکنان صنعت بیمه مطالعه موردی: بیمه ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
114 سنجش رابطه عدالت سازمانی و کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
115 سنجش سطح آمادگی سازمان های تکنولوژی محور جهت پیاده سازی مدیریت دانش (مورد مطالعه: سازمان ارتباطات زیرساخت) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
116 سنجش سطح آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی اینترانت بعنوان زیرساخت تکنولوژیکیمدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
117 سنجش و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مراکز خدماتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
118 سیستم اطلاعات مدیریت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
119 سیستم مبتنی بر دانش برای کلاسبندی متن با استفاده از الگوریتم ID6NB (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
120 شاخص های موثر بهره وری نیروی انسانی سازمان مدیریت شهری (مورد کاوی شهرداری تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
121 شناسایی چالش های استخراج دانش ضمنی کارکنان بانک مهر اقتصاد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
122 شناسایی چالشهای استخراج دانش ضمنی کارکنان شهرداری تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
123 شناسایی و اولویت بندی مولفه های مزیت رقابتی در صنعت مواد غذایی قزوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
124 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بروز سوانح تولیدی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در صنعت خودرو سازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
125 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کاهش فساد اداری بانک صادرات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
126 طراحی مدل برای پیشبینی رضایتمندی مشتریان با استفاده از داده کاوی(مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
127 طراحی مدل شایستگی مدیریتی متناسب با الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
128 عوامل موثر بر کارآفرینی دانشگاهی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
129 فاکتورهای مهم طرح های مدیریت دانش در کسب و کار پروژه محور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
130 فراتحلیلی بر فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون(مطالعه موردی موسسه شهرکتاب) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
131 فرصت ها و چالشهای استفاده از اتوماسیون اداری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
132 مدلهای یکپارچه سازی هوش کسب وکارو مدیریت دانش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
133 مدیریت دانش در صنعت انرژی های تجدید پذیر در جهت رسیدن به مزایای رقابت پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
134 مدیریت دانش، فرهنگ و آموزش عالی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
135 مشارکت شهروندان در خط مشی گذاری: تبیینی بر تجلی حقوق شهروندی در حکمرانی خوب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تببین حقوق شهروندی
136 مطالعه اهمیت و ضرورت بزرگ داده ها در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
137 مطالعه عددی انتقال حرارت نانو سیال آب- مس درون یک محفظه دوبعدی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
138 مطالعه عددی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر جابجایی آزاد در یک محفظه دو بعدی تحت شار حرارتی ثابت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
139 مطالعه عوامل تاثیر گذار بر جلب اعتماد مشتریان برای استفاده از خدمات الکترونیکی در فضای مجازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
140 معرفی الگوریتم زمانبندی MK-ESAMR برای تحلیل و بررسی داده های حجیم (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات
141 مقایسه تطبیقی اندازه دولت منابع انسانی بین ایران و کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
142 موانع پیش روی توسعه سازمانهای مرتبط با عصر اطلاعات در ایران: مطالعه موردی بیمه ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
143 نانوسیالات و انتقال حرارت در مبدلهای حرارتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
144 نقش انگیزش شغلی و فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان در سازمان های دولتی مطالعه موردی: شعب بانک ملت در سطح استان تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
145 نقش پردازش ابری درمدیریت ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
146 نقش پورتالهای اطلاعات سازمانی برتجارت مشارکتی و عملکرد تیم طراحی از نگاه مدیریت دانش (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
147 نقش پورتالهای اطلاعات سازمانی برتجارت مشارکتی و عملکرد تیم طراحی از نگاه مدیریتدانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
148 نقش رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش در سازمان های هزاره سوم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
149 نقش رفتار شهروندی سازمانی در اثربخشی سیستم های اطلاعاتی در سازمان های مدرن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
150 نقش زیرساختی و فرایندی مدیریت دانش در چابک سازی صنایع سیمان شهرکرد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
151 نقش فناوری اطلاعات در تسهیم دانش سازمانهای هزاره سوم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
152 نقش معنویت با سلامت سازمانیدر خدمات شهری شهرداری پاکدشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
153 نقش هوش تجاری در مدیریت زنجیره تامین نهاده ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی