آقای دکتر نیک محمد نازیمن عبدالرحمن

دکتر نیک محمد نازیمن عبدالرحمن

آقای دکتر نیک محمد نازیمن عبدالرحمن

Dr. NIK MUHAMMAD NAZIMAN ABD RAHMA N

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر نیک محمد نازیمن عبدالرحمن در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی کسب و کار و بازاریابی