آقای دکتر امیر عابدینی خشک سرایی

دکتر امیر عابدینی خشک سرایی دانشجوی دکتری در مدیریت بازاریابی در دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز

آقای دکتر امیر عابدینی خشک سرایی

Dr. Amir Abedini Khoshk Saraee

دانشجوی دکتری در مدیریت بازاریابی در دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امیر عابدینی خشک سرایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی کسب و کار و بازاریابی