آقای دکتر علی اصغر صباغ الوانی

دکتر علی اصغر صباغ الوانی دانشیار- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آقای دکتر علی اصغر صباغ الوانی

Dr. Aliasghar Sabbagh Alvani

دانشیار- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی اصغر صباغ الوانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات در دنیای رنگ

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پوشش های بازتاب دهنده امواج زیرقرمز نزدیک: از تئوری تا کاربرد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 4، شماره: 1
2 پوششهای کامپوزیتی جاذب امواج الکترومغناطیس: عوامل فرآیندی و ساختاری مواد تشکیلدهنده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 5، شماره: 2
3 سلول های خورشیدی پلیمری: ساختار، عملکرد و روش های بهبود بازدهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 2، شماره: 3
4 مروری بر ویژگی های فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت های حاوی اکسیدگرافن جهت استفاده در غشاهای پلیمری به منظور تخریب پساب های رنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 9، شماره: 1
5 معرفی انواع حساس کننده های سلول های خورشیدی نانوساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 6، شماره: 3
6 معرفی مواد نوری Up-conversion: از تئوری تا کاربرد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 2، شماره: 2
7 نانو رنگدانه های دی اکسید تیتانیم سیاه: سنتز، ویژگی ها و کاربردها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 8، شماره: 4
8 نسل های مختلف سلول های خورشیدی و روش های بهبود بازدهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 2، شماره: 1
9 نقاط کوانتومی: از ساخت تا کاربرد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آماده سازی و ویژگی های لومینسنس یک فسفر با پستاب طولانی Sr2MgSi2O: E2+ , Dy3+ (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 تهیه و بررسی خواص لومینسنس یک فسفر جدید Sr3MgSi2O8 تلقیح شده با Eu+2 و Dy+3 همراه با پستاب طولانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران