دکتر فاطمه اکبریان

دکتر فاطمه اکبریان استادیار  گروه: زیست‌شناسی سلولی مولکولی- ژنتیک

دکتر فاطمه اکبریان

Dr. Fatemeh Akbarian

استادیار گروه: زیست‌شناسی سلولی مولکولی- ژنتیک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.