خانم دکتر سعیده گرجی کندی

دکتر سعیده گرجی کندی دانشیار- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خانم دکتر سعیده گرجی کندی

Dr. Saeideh Gorji Kandi

دانشیار- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر سعیده گرجی کندی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات در دنیای رنگ

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه نرم افزار ارزیابی کننده میزان کارایی طرح های استتاری (دریافت مقاله) علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 2، شماره: 3
2 بررسی رفتار مواد رنگزای فلورسانس مزدوج به عنوان حسگرهای آمین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 8، شماره: 3
3 بررسی رنگ درستارگان و دانش نجوم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 5، شماره: 1
4 تاثیرروشنایی پس زمینه و پدیده تردشوندگی درارتباط بین روشنایی و درخشندگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 5، شماره: 4
5 تهیه دیودهای نورتاب آلی به روش انحلالی بخش دوم: الکترودها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 5، شماره: 1
6 تهیه دیودهای نورتاب آلی به روش انحلالی بخش دوم: لایه های فعال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 5، شماره: 1
7 رابطه چسبندگی پوشش و بعد فرکتالی سطح (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 5، شماره: 2
8 شاخص ضریب تاثیر منبع نوری بر ظاهر رنگی اجسام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 4، شماره: 2
9 عوامل تاثیر گذار برترجیح رنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 5، شماره: 3
10 کنترل تشکیل قطره در چاپ جوهر افشان با استفاده از تنظیم خواص فیزیکی مرکب چاپ و بررسی تاثیر اعداد بدون بعد در قابلیت چاپ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 8، شماره: 3
11 مروری بر توسعه منابع نوری رنگ سفید (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 8، شماره: 2
12 مروری بر روش های شناسایی روناس و ترکیبات آن در منسوجات و آثار هنری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 1، شماره: 2
13 مروری بر کاربردهای روش های پردازش تصویر بر کنترل کیفیت محصولات غذایی- بخش اول: روش های آماری پردازش بافتار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 6، شماره: 3
14 مروری بر کاربردهای روش های پردازش تصویر بر کنترل کیفیت محصولات غذایی-بخش دوم: روش های مبتنی بر مدل و مبتنی بر تبدیل های ریاضی در پردازش بافتار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 6، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه اندیسی به منظور ارزیابی میزان موفقیت طرحهای استتاری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
2 Effect of Component Ratio on the Reflectance and Colorimetric Properties of Nanocomposites included Nickel based Pigments as Catalysts (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
3 Influence of Heat Treatment on the Optical Properties of Nanocomposites as Catalysts included Oxide Pigments (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
4 طبقه بندی الیاف به روش طیف سنجی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران