آقای دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی

دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی

آقای دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی

Dr. Abdolmajid Mahdavidamghani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
مسئول دبیرخانه کنفرانس سومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران دانشگاه بیرجند، بیرجند شهریور 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی مخاطرات زیست محیطی استفاده از حشره کش های ثبت شده در ایران با استفاده از شاخص EIQ (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
2 بررسی اثرات روش مصرف کودهای بیولوژیک در ترکیب با کودهای شیمیایی بر تولید ذرت دانه ای و برخی خصوصیات شیمیایی خاک در شرایط خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
3 فشرده سازی پایدار سامانه های کشاورزی در ایران برای سازگاری با تغییر اقلیم: فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 4، شماره: 2
4 مقایسه تطبیقی شاخص های تحمل و حساسیت ژنوتیپ های محلی و اصلاح شده برنج ایرانی تحت تنش خشکی و غرقابی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات محلول پاشی سولفات روی برعملکردواجزای عملکردبرنج رقم شیرودی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثرات مصرف کودهای شیمیایی بر کارایی انرژی نظامهای تولید گندم در شهرستان کنگاور (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
3 ارزیابی تنوع زیستی گیاهان کشاورزی با استفاده از شاخص تنوع سیمپسون- مطالعه موردی شهرستان کاشان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
4 ارزیابی چرخه حیات ابزاری برای رسیدن به توسعه پایدار در کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
5 ارزیابی عملکرد و پایداری امرژی سیستم کشاورزی گندم مطالعه موردی: شهرستان دزفول استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
6 ارزیابی وضعیت تنوع زیستی کشاورزی و اثرات متقابل آن با فاکتورهای اجتماعی- اقتصادی؛ مطالعه موردی منطقه حفاظت شده قلاجه (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
7 اصلاح ارقام زراعی در کشاورزی ارگانیک: اصول، اهداف و سوءبرداشت ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
8 انقلاب آبی: 1- مفاهیم، ضرورت‏ها و اهداف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
9 انقلاب آبی: 2- راهکارها، ابزار و چشم‏انداز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
10 بررسی اثرمقادیر سولفات روی بربرخی شاخصهای کیفی و غلظت روی دانه برنج رقم شیرودی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسی پاسخ برخی صفات گیاه آفتابگردان به حاصلخیزی و رطوبت خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
12 بررسی نحوه مدیریت زراعی کشاورزان و تاثیر گذاری آن بر تنوع گیاهان زراعی مطالعه موردی تالاب هشیلان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 بررسی و مقایسه ارزیابی چرخه حیات خیار گوجه فرنگی و بادمجان در نظام های کشت گلخانه ای در منطقه ساوه مطالعه موردی بخش آوه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
14 بررسی وضعیت پسماندهای جامد شهری در تهران و ارزیابی اقتصادی آن با تاکید بر مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
15 بومی سازی امنیت غذایی، آری یا خیر ! (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
16 تاثیر کاربرد تلفیقی کودهای دامی بیولوژیک و شیمیایی برجذب فسفرو نیتروژن درکلزا درشرایط آب وخاک شور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
17 تاثیر کود های زیستی و شیمیایی بر ویژگی‌های کمی و کیفی و عملکرد دانه برنج رقم شیرودی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
18 تاثیر مصرف کودهای شیمیایی بر پایداری نظام های تولید گندم در شهرستان کنگاور (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
19 تاثیرتغییرات بلندمدت عوامل آب و هوایی برعملکردگندم Triticum aestivum L.)دراستان همدان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 تنوع‏زیستی، پای دار امروز، پایدارساز فردا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
21 درآمدی بر مفهوم امنیت غذایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
22 راهنمای تدوین مقاله دومین کنفرانس بین المللی یافته ای نوین در علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیسارزیابی چرخه حیات راهکاری برای رسیدن به کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
23 طراحی و مدیریت بوم نظام در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
24 کاربرد تلفیقی کودهای بیولوژیک و شیمیایی برعملکرد و ا جزای عملکرد ذرت دانه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
25 کشاورزی پایدار متضمن کاهش مصرف نهاده های شیمیایی، کاهش آلودگی آب و خاک و نیل به سلامت اگرواکوسیستم ها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
26 مطالعه اثرات تداخلی تراکم های تاج خروس (Amaranthus retroflexus) بر شاخص های رشد ذرت (Zea maize) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
27 مطالعه کارایی انرژی اکوسیستم های تولید گندم فاریاب درکنگاور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
28 مطالعه همبستگی و رگرسیون عملکرد دانه ارقام برنج تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
29 نقش اراضی تحت آیش بر سلامت اگرواکوسیستم ها و کشاورزی پایدار(مطالعه موردی:اگرواکوسیستم های منطقه بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
30 نقش استفاده از آب خاکستری بر سلامت اگرو اکوسیستم ها و کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: اگرو اکوسیستم های منطقه بیرجند) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
31 نقش اقتصاد کشاورزی در کاهش فقر و دستیابی به امنیت غذایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
32 نقش بیابان زدائی بر سلامت اگرو اکوسیستم ها و کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: اگرو اکوسیستم های منطقه بیرجند) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
33 نقش تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر سلامت اگرواکوسیستم ها(مطالعه موردی:اگرواکوسیستم های منطقه بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
34 نقش توسعه کشاورزی ارگانیک دررشدکشاورزی پایداری وسلامت اگرواکوسیستم ها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
35 نقش فضای سبز شهری در دستیابی به سلامت اگرواکوسیستمهای منطقه بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
36 نقش مصرف گروههای غذایی و اعطای یارانه بر امنیت غذایی در شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی