آقای دکتر اکبر تقی زاده

دکتر اکبر تقی زاده استاد دانشگاه تبریز

آقای دکتر اکبر تقی زاده

Dr. Akbar Taghi zade

استاد دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اکبر تقی زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله تحقیقات دام و طیور

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد ترکیبات شیمیایی، تجزیه پذیری وتولید گازشبدرایرانی درمراحل مختلف برداشت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 3
2 تاثیر پلی اتیلن گلیکول بر روی پارامترهای هضمی پوست پسته با استفاده از روش آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 1
3 تعیین ارزش تغذیه ای دانه ی گلرنگ خام و فرآوری شده با حرارت با استفاده از روشهای کیسه های نایلونی و تولید گاز و بررسی روند تجزیه پذیری ماده خشک آنها با مدلهایهضمی مختلف (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 4
4 جداسازی ذرات سبوس گندم و بررسی ارزش تغذیه ای انها با استفاده از روش تولید گاز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آفلاتوکسین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
2 اثرات مکمل دارویی گیاهی بیوهربال بر افزایش وزن و ضریب تبدیل گوساله های پرواری هلشتاین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
3 استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem) در علوم دامی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
4 بررسی اثر ایزومرهای 9 - سیس 11 - ترانس و 10 - ترانس 12 - سیس اسید لینولییک کنژوگه CLA بر فراسنجه های رشد و تغذیه ای خرچنگ دراز آب شیرین Astacus Leptodactylus (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
5 بررسی اثرات شیرکامل و انواع جایگزین های شیرتجاری برروی عملکرد گوساله های شیرخوار هلشتاین (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
6 بررسی برخی از سازه‌های موثر بر بازدهی تولید مثل در گاوهای هلشتاین استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
7 بررسی روند تجزیه پذیری ماده خشک تفاله انار با استفاده از روش کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
8 تاثیر استفاده از لازالوسید برمتابولیت های خون گاوهای شیری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
9 تخمین میزان ناپدید شدن ماده خشک در انواع تفاله مرکبات با استفاده از روش آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
10 تعیین ارزش غذایی تفاله سیب با استفاده از روش های کیسه های نایلونی و تولید گاز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
11 تعیین ارزش غذایی چین های مختلف یونجه با استفاده از روش های کیسه های نایلونی تولید گاز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
12 تعیین ارزش غذایی ضایعات سبزیجات و هویج با استفاده از روش تولیدگاز (دریافت مقاله) همایش ملی تغذیه دام و طیور
13 تعیین پروتئین قابل متابولیسم برخی از ضایعات کشاورزی مورد استفاده در تغذیه دام با استفاده از روش کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
14 تعیین پروتئین قابل متابولیسم خارشتر با استفاده از روش کیسه های نایلونی در گوسفند قزل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
15 تعیین تجزیه پذیری پروتئین کاه گندم عملآوری شده و نشده با قارچ صدفی با استفاده از روشهای کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) همایش ملی تغذیه دام و طیور
16 تعیین تجزیه پذیری ماده خشک کاه گندم عملآوری شده و نشده با قارچ صدفی با استفاده از روش کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) همایش ملی تغذیه دام و طیور
17 تعیین و تصحیح رکوردهای روز آزمون غیر طبیعی برای صفات تولیدی گاوهای شیری ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
18 متان حاصل از تخمیر مواد خوراکی در نشخوارکنندگان و راهکارهای کاهش آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری