آقای دکتر احمد زارع شحنه

دکتر احمد زارع شحنه استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

آقای دکتر احمد زارع شحنه

Dr. Ahmad Zare shahne

استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد زارع شحنه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه علوم دامی ایران
هیات تحریریهمجله تحقیقات دام و طیور

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر افزودن منابع مختلف چربی به جیره گشتن افزایی بر تولید مثل میشهای زندی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 61، شماره: 2
2 اثر رقیق کننده انجماد اسپرم و تلقیح مصنوعی بر بازده تولیدمثلی میش های تلقیح شده با اسپرم منجمد (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 30، شماره: 1
3 اثر روش تلقیح مصنوعی بر بازده تولیدمثلی میش های زندی تلقیح شده با اسپرم تازه و منجمد (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 30، شماره: 1
4 اثر کورکومین خوراکی بر فراسنجه های بافت شناسی بیضه خروس های مادر گوشتی مسنن (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 20، شماره: 3
5 اثرات پرتوتابی گاما بر تجزیه پذیری شکمبهای و قابلیت هضم روده ای پروتیین کنجاله منداب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 39، شماره: 1
6 اثرات جایگزینی ذرت با گندم در جیره حاوی سطوح مختلف فسفر و آنزیم فیتاز بر عملکرد مرغهای تخمگذار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 40، شماره: 1
7 اثرملاتونین و ویتامین E برویژگی های منی یخ زده خروسهای بومی استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 3
8 اثرهای سطوح مختلف پروبیوتیک بر مرفولوژی،جمعیت میکربی دستگاه گوارش و خصوصیات سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 23، شماره: 3
9 ارتقاء عملکرد و افزایش تکثیر سلول های بنیادی اسپرماتوگونی با ماتریکس نانوفیبر پلی آمیدی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 3
10 بررسی اثرات تغذیه ال آرژنین برعملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجه های خونی درجوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 2
11 بررسی تجربیه کارایی مکمل های آلی معدنی کروم در تغذیه بره های پرواری شال (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 4
12 بررسی و مقایسه عوامل تغذیه ای موثر برکاهش کلسترول تخم مرغ درمرغهای تخمگذارتجاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 1
13 بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای نارس شتر یک کوهانه در محیط هامزاف 10 همراه با غلظت های مختلف سرم گوساله جنینی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 2
14 بهبود بازده تلقیح مصنوعی درمیشهای نژادزندی بااستفاده ازهورمونهای استرادیول و اکسی توسین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 3
15 تاثیر ال آرژنین بر رشد، روده کوچک و سامانه ایمنی در جوجه های گوشتی در دوره آغازین پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 3
16 تاثیر GnRH در ایجاد موج فولیکولی در گاوهای کیستی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 1
17 تاثیر تغذیه پیوگلیتازون بر تخمک ریزی و برخی بیماری های پس از زایش در گاوهای هولشتن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 4
18 تاثیر سطوح مختلف زیلپاترول هیدروکلراید در سه هفته پایانی دوره پرورش بر عملکرد رشد بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 2
19 تاثیر غلظت های مختلف ژل رویال در رقیق کننده بر برخی از فراسنجه های کیفی و کمی اسپرم بز مهابادی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 46، شماره: 4
20 تاثیرات تغذیه سطوح بالای ال آرژنین در دوره آغازین بر تولید و کیفیت گوشت و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 46، شماره: 2
21 تاثیرات سطوح گوناگون ویتامین E دررقیق کننده برکیفیت اسپرم اسبچه خزرطی فرایندسردسازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 1
22 تاثیروزن لاشه و جنس برکیفیت گوشت وترکیب اسیدهای چرب گوسفندان نژاد زل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 2
23 تعیین نیازلیزین بلدرچین های ژاپنی براساس صفات مرتبط باعملکردواجزاءلاشه درطی دوره 3-24روزگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 2
24 توانایی پاداکسنده آنزیمی کاتالاز در بهبود انجمادپذیری اسپرم اسب ترکمن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 47، شماره: 2
25 مطالعه اثر اسید لینولییک مزدوج بر تولید و ترکیب شیر،توازن انرژی و فراسنجههای خون گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 2
26 مطالعه اثر تزریق استرادیول، اکسیتوسین، ریلاکسین و شیاف پروستاگلندین ای- 1 بر بازشدن سرویکس و درصد آبستنی در گوسفندان زندی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 2
27 نرخ رقیق سازی بالا بر نتایج حافظت انجمادی منی گاو اثر میگذارد: فراسنجه های حرکتی و فلوسایومتری (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات دامپزشکی دوره: 11، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزودن سطوح مختلف ترکیب غنی از انرژی به رقیق کننده اسپرم خروس در دمای 4 و37 درجه سانتی گراد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
2 اثر افزودن منابع مختلف چربی به جیره گشن افزایی بر تولید مثل میشهای زندی (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
3 اثر ال- آرژنین بر رشد، کاهش چربی لاشه، فراسنجه های خون و سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
4 اثرات آب پنیر تخمیرشده و پودر آب پنیر خشک روی عملکرد و جمعیت میکروبی روده در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
5 اثرمصرف دانه کتان اکسترود شده در دوره ی انتظار زایمان برتولید و ترکیب شیر در گاو های هلشتاین (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
6 ارتباط متابولیت های خونی با وزن بدن در مرغ های مادر گوشتی بعد اوج تولید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
7 بررسی اثر پیه گاوی و روغن پالم بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
8 بررسی اثر دوره ی شیردهی و میزان تولید شیر بر صفات تولید مثلی گاوهای شیری هلشتاین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
9 بررسی اثر غلظت های مختلف زرده تخم مرغ بر قابلیت تحرک اسپرم بز مهابادی پس از انجماد و یخ گشایی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
10 بررسی اثرات سطوح مختلف عصاره کرفس بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
11 بررسی ارتباط ارزش اصلاحی مادری وزن شیرگیری با خصوصیات کمی و کیفی آغوز و شیر گوسفند لری بختیاری (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
12 بررسی تاثیر کم کاری و پرکاری کوتاه مدت غده تیروئید بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
13 بهبود بازده تلقیح مصنوعی در گوسفند با استفاده از اکسیتوسین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
14 تاثیر استفاده روزانه سطوح مختلف زیلپاترول هیدروکلراید بر ترکیب لاشه و برخی از فراسنجه های خونی بلدرچین های ژاپنی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
15 تاثیر کاهش عملکرد غده تیرویید بر وزن بیضه و بیان ژن کانکسین 43 ماکیانها متعاقب تحریک نوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی
16 تاثیر مدت و میزان استفاده از پودر سیر بر عملکرد و فاکتورهای خونی (CBC) در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
17 تعیین تغییرات ماهانه غلظت پلاسمایی هورمونهای تری یدوتیرونین، تیروکسین و تستوسترون در سه نژاد از قوچهای دنبه دار ایرانی در طول یک سال (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
18 مطالعه ی اثرپروبیوتیک تجاری بایوساف برعملکردلاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
19 مطالعه ی اثرپروبیوتیک تجاری بایوساف برغلظت کلسترول و تری گلیسیرید جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
20 مقایسه صفات مختلف کیفیت لاشه در بر ههای خالص و آمیخته کردی (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور