آقای دکتر موسی مظلوم

دکتر موسی مظلوم استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

آقای دکتر موسی مظلوم

Dr. Musa Mazloom

استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر موسی مظلوم در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه فناوری آموزش

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آب مغناطیسی بر روی مقاومت و روانی بتن های توانمند (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 3، شماره: 2
2 استفاده بهینه از نرم افزار پاورپوینت در تدریس (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 6، شماره: 3
3 تاثیر تیر پیوند برشی قایم در ساختمانهای بتنی بهسازی شده بر عملکرد اجزای سازه و ضریب رفتار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 89
4 روش های ترکیب شبکه عصبی در پیش بینی نتایج آزمایش های روانی و مقاومتی بتن خودتراکم (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 12، شماره: 37
5 مطالعه رفتار ورق های اتصال میانی در مهاربندهای 8 هم محور (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 83
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ضریب ترک خوردگی دیوارهای برشی بر روی تحلیل و طراحی سازههای بتنی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران
2 اثر میکروسیلیس بر روی برنامه زمان بندی اجرایی در بتن های با مقاومت زیاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
3 ارائه طرح اختلاط برای ساخت بتن سبک خود متراکم و ارزیابی رفتار نمونه های بتنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
4 ارزیابی آسیب های زیست محیطی ناشی ازصنعت سیمان وبتن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
5 ارزیابی تاثیر نوع خاک در همبستگی بین شاخص خسارت با پارامترهای زلزله (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
6 ارزیابی تطابق و همبستگی پارامترهای مختلف زمین لرزه با شاخص خسارت درقابهای بتن مسلح (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
7 استحکام بخشی و تقویت دیوارهای بنایی دارای بازشو با شاتکریت در ساخت و سازها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار
8 استفاده از روش های مختلف ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی درتخمین نتایج مقاومت فشاری طولانی مدت بتن خودتراکم (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
9 استفده از پردازش تصویر با رویکرد منطق فازی برای تخمین جدا شدگی در بتن خود تراکم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات
10 بررسی اثر پودرسنگهای تراورتن و مرمر در خواص بتن خودتراکم سبک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
11 بررسی پایداری استاتیکی بتن خود تراکم و تخمین جدا شدگی آن (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران
12 بررسی رابطه بین سرعت موج فراصوتی و مقاومت بتن خودتراکم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
13 بررسی رفتار ورقهای اتصال میانی در بادبندهای هشتی هم محور (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
14 بررسی مقاومت برشی تیربتن خودتراکم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
15 بررسی مقاومت فشاری و خمشی در بتن خودتراکم حاوی سبکدانه لیکا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
16 بهسازی لرزه ای قاب خمشی بتن مسلح با استفاده از میانقاب شاتکریتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه
17 بهینه سازی ابعادی دیوار برشی بتنی بوسیله الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
18 بهینه سازی سیستم های باربر جانبی بوسیله الگوریتمهای تکاملی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)
19 پیش بینی مقاومت کششی غیرمستقیم بتن سبک خودتراکم با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
20 تاثیر مهاربندهای فولادی همگرا و ورق های اتصال آن بر عملکرد قاب های بتنی بهسازی شده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
21 تجربیات زلزله های گذشته و اشکالات رایج سازه های اسکلت فلزی و تشریح نکات حائز اهمیت مقررات ملی ساختمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زلزله
22 تجربیات کاربردی بهینه سازی و ساخت بتن های با مقاومت زیاد (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
23 تحلیل و بررسی صنعت سیمان در ایران و پیشنهاد راهکارهای کاربردی برای به حداقل رساندن آثار مخرب آن بر محیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
24 تخمین آب انداختگی بتن خودتراکم بااستفاده ازپردازش تصویر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 تخمین مقاومت برشی تیر حاوی بتن خود تراکم به وسیله امواج فراصوت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
26 تخمین مقاومت پیچشی بتن خودتراکم با استفاده از امواج فراصوت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
27 ترکیب الگوریتم های تکاملی و شبکه های عصبی مصنوعی جهت بهینه سازی دیوارهای برشی بتنی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)
28 تشخیص شکل پذیری قاب های خمشی بدون استفاده از روابط به کمک الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
29 تعیین آسیبپذیری ساختمانهای بتنی براساس شاخص خسارت با بهینه سازی شتابنگاشت زلزلههای مختلف (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
30 تولید شتابنگاشتهای مصنوعی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
31 ساخت بتن سبک خود متراکم با آب مغناطیسی و بررسی مقاومت فشاری نمونه ها (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
32 ساخت چک و بررسی آب مغناطیسی تولیدی روی خواص بتن سبک خود تراکم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
33 طراح اختلاط بتن خودتراکم سبک بااستفاده ازتکنولوژی آب مغناطیسی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
34 عملکرد تیر پیوند قائم درسازههای بتنی بهسازی شده و ارائه یک روش مدلسازی آن در نرم افزارSAP 2000 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک
35 کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی دیوار برشی (دریافت مقاله) ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی
36 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین مشخصات روانی بتن (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
37 کالیبره سازی نتایج نرم افزار آباکوس برای مدلسازی اتصالات بادبندی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
38 مدلسازی پیوستگی بتن و میلگرد FRP توسط نرم افزارAbaqus (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه
39 مروری بر تاثیرات استفاده از آب مغناطیسی بر مشخصات مکانیکی بتن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
40 مطالعه رفتار اتصال صلب تیر پیوند به ستون در بادبندهایEBF (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک
41 مقاومت پیچشی بتن خودتراکم حاوی پودرسنگ و دوده سیلیسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
42 مقاومت ومدول الاستیسیته سکانتی در بتن های با مقامت زیاد دارای میکروسیلیس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
43 مقایسه اثر پودر سنگ مرمر بعنوان جایگزین پودر سنگ آهک در بتن خودتراکم سبک (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
44 مقایسه تخمین های بدست آمده بهوسیله ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی با آیین نامه های Aci و مبحث 9 درمورد مقاومت کششی بتن خودتراکم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
45 مقایسه ترکیب داده ها و شبکه عصبی ترکیبی در تخمین نتایج آزمایشات بتن خود تراکم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار
46 مقایسه شبکه عصبی ترکیبی با مبحث نهم درپیش بینی مقاومت فشاری بتن خودتراکم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
47 نصب اتاق های امن در ساختمان های بنایی برای مقابله با زلزله (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای