دکتر محمدباقر آخوندی

دکتر محمدباقر آخوندی استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

دکتر محمدباقر آخوندی

Dr. Mohammad Bagher Akhondi

استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگویی قرآنی برای سنجش دینداری در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 15، شماره: 23
2 بررسی رابطه‌ی‌ سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی زناشویی در شهر بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان دوره: 13، شماره: 4
3 تاثیر سرمایه اجتماعی بر نفوذ اجتماعی دین؛ در آموزه های قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 10، شماره: 17
4 تاثیر سرمایه اجتماعی بر نفوذ اجتماعی دین؛در آموزه های قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 12، شماره: 17
5 تاثیر فرهنگ و شرایط اجتماعی در شکل گیری آرمان شهر قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 2، شماره: 4
6 تحلیل عوامل اثرگذار بر احساس امنیت شهروندان در شهر بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان دوره: 14، شماره: 4
7 راهبردهای فرهىگی نفوذ اجتماعی دین در آموزه های قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 22، شماره: 84
8 روشى نو در پژوهش هاى جامعه شناختى در قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 12، شماره: 48
9 سنخ شناسی نفاق در قرآن مجید بررسی جامعه شناختی پدیده نفاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 13، شماره: 20
10 مطالعه‌ی زمینه ها و بسترهای شکل گیری فرایند طلاق (مورد مطالعه: شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان دوره: 14، شماره: 2
11 نفوذ اجتماعی در تفاسیر قرآن (از طریق عطف توجه مخاطب به تفکر و اندیشه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 4، شماره: 8
12 نگاه جامعه شناختى به قوم یهود در قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 12، شماره: 45
13 یگانگی یا دوگانگی عاملیت و ساختار در تفاسیر قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 3، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الگوی سفر، گردشگری و هجرت در آموزه های قرآن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
2 بررسی اعتماد اجتماعی در نامه پنجاه و سوم نهج البلاغه (رویکرد جامعه شناختی) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
3 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت دینی دانشجویان دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
4 مطالعه جامعه شناختی سبک زندگی بازیگران در اینستاگرام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت
5 نقش خانواده درایجاد اعتماداجتماعی بارویکرد به آموزه های نهج البلاغه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی