آقای دکتر قباد منصوری

دکتر قباد منصوری گروه شیمی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور)، ایلام، ایران

آقای دکتر قباد منصوری

Dr. Ghobad Mansouri

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور)، ایلام، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر قباد منصوری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه ارتباطات شیمی ایران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 In-situ preconcentration, and electrochemical sensing of Zinc(II) and Copper(II) based on ionic liquid mediated hollow fiber-modified pencil graphite electrode using response surface methodology (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 7، شماره: 5
2 Synthesis, characterization, antibacterial activity and molecular modeling studies of Ni(II) and Zn(II) complexes with phenylpyridylformamidine ligand (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Crystal structure of [Cu(terpy)(phen-dione)](PF6)2 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
2 Crystal Structure of cis,cis-p-2,3,5,6-Tetra-2-pyridylpyrazine k3, N1, N2,N6: k3 N3, N4, N5- bis [dishloro (dimethylsulfoxide-kS) ruthenium (II)] dihydrate acetone disolvate , [{Ru (DMSO) Cl2}2 (m-tppz].2Me2CO.2H2O (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
3 Crystal Structure of Cyclometalated Rhodium(III) complex with phendione ligand [Rh(η2- phpy)2(phen-dione)]PF6 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
4 Hexa Coordinated of Zn(II) with 1,10-phenanthroline- 5,6-dione (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
5 Investigations UiO-66-NH-EtNH2 ascatalyst for the preparation of enoneα,β-enone (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
6 Kinetics of CO hydrogenation over impregnated cobalt–alumina (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
7 Modified UiO-66-NH2 metal–organic frameworks (MOFs) with Melamine for Knoevenagel condensation (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
8 Novel multi walled carbon nanotubes/ionic liquid based carbonpaste electrode for potentiometric determination of analapril in pharmaceuticaland biological fluids (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
9 Power law kinetic equation of the Fischer–Tropsch synthesis on cobalt catalyst (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
10 Silica supported-boron sulfonic acid: a versatile andreusable catalyst for synthesis of bis(indolyl)methane insolvent free and room temperature (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
11 Synthesis, spectral and antimicrobial studies on Ni(II) complex of saccarinato and 1,10-phenanthroline ligandes (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
12 Synthesis, spectral properties, and antibacterial activities Of Cd(II) Complex with saccharinato ligands (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
13 بررسی فعالیت ضد باکتری کمپلکس[Zn(C12H10N3)Cl [ 2 و مقایسه با دو داروی تتراسایکلین و کلرامفنیکل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
14 بررسی مدیریت پسماند جهت توسعه محیط زیست شهری و حفاظت از آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
15 سنتز و شناسایی کمپلکس های روی II با لیگاند فرم آمیدین و لیگاند های نیتروژن دهنده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
16 سنتز، شناسایی و مطالعه خواص آنتی باکتریال کمپلکس کادمیم(II) بالیگاند فنانترولین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
17 سنتز، شناسایی و مطالعه خواص آنتی باکتریال کمپلکس نیکل(II) با لیگاند ساخارین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
18 کوکریستال جدید کمپلکس نیکل II با لیگاندهای 1،10 -فنانترولین 6 ، 5 دایون و 1،10 فنانترولین [Ni(phen)2(phen-dione)][Ni(phen)3](PF6)4.CH3CN (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
19 مطالعه ی بیداری اسلامی بعنوان یک پدیده ی اجتماعی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
20 مطالعه ی ولایت فقیه و مهمترین ابعاد نقش و کارکردهای آن در انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت