خانم دکتر کبری نیکوفر

دکتر کبری نیکوفر گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه الزهرا (س)، ونک، تهران، ایران

خانم دکتر کبری نیکوفر

Dr. Kobra Nikofar

گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه الزهرا (س)، ونک، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر کبری نیکوفر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه ارتباطات شیمی ایران